Joel FeistJoel FeistMarch 21st, 2018

Update: Release - 2018-03-21

New Features

 • Account settings: Users & Roles

 • Account Settings: Custom fields

 • Account Settings: Custom objects

Updates

 • Who called: improve how to find contact based on phone number

 • Opt-in: Can save 65 000 characters in terms

 • Edit Agreements: Display product category on order row

Joel FeistJoel FeistMarch 14th, 2018

Update: Release - 2018-03-14

Dialy Digest

Want to help your sales reps get a good start every day? Then enable the Dialy Digest app, which reminds you as a sales rep about your activites and meetings that are scheduled for the day. Each sales rep can choose to receive these reminders via email and whether it is only meetings or activities that are relevant for them.

Who called?

Do you want to open a contact card in Upsales when someone is calling you? Upsales has enable this possibility through a look up link, https://power.upsales.com/#/who-called/CALLINGNUMBER. Contact your softphone provider to add this to your softphone.


New Features

 • App: Daily Digest

 • Who called endpoint for softphones

Updates

 • Insights: change from 1 hour session to 8 hour sessions

 • Added ideas to our setting meny

 • Upsales TV: Can choose to hide quota in barcharts

 • Leadslist: When you drill down on a lead you will know see same marketing events as in account card.

 • We will display a pin on the address if you add a map to your landing page

Bugfixes

 • Fixed bug in flash mode (activities) where wrong company was loaded when clicked on a dynamic link

 • Fixed bug on forms where you couldn't delete a form specific field

Joel FeistJoel FeistMarch 7th, 2018

Update: Release - 2018-03-07

New Features

 • Manage your products in our new admin interface

Bugfixes

 • Solved bug that you could see inactive contacts in flash-mode

 • Solved bug that made you unable to save activity if you deleted the time you set

 • Solved bug that caused user-defined objects not being deleted when deleting a customer or contact

 • Solved bug that made you unable to reset a user's quota if the quota was set

Joel FeistJoel FeistFebruary 28th, 2018

Update: Release - 2018-02-28

Updates

 • Landingpages - You can now hide header if needed

Bugfixes

 • Fix problem that forms did not look correct in Internet explorer

 • Fix problem that notes didn't get saved in flash-mode when clicked on company name

 • Fix problem when you have more than 2 000 products and can't see the whole product tree in dropdown in opportunities/orders

 • Fix visual problem when attaching files in email campaigns

Joel FeistJoel FeistFebruary 21st, 2018

Update: Release - 2018-02-21

Updates

 • Can filter on inactive products in report center

 • Landing pages no longer in testdrive mode. (Finally)

Bugfixes

 • You can now buy branch in new add company

 • Can't edit text in landingpage when using Firefox

 • Can't delete recurring orders via multi action

 • Required fields that are role based is still required to enter for users that can't see the field in add new company

 • Can't search for contacts in meeting modal when you have more than 1 000 contacts on a specific company

Joel FeistJoel FeistFebruary 12th, 2018

Update: February 2018

Opt-in

5a81b46637434_opt-in-gdpr-266x266-trans.png


Nu lanserar vi de första i raden av funktioner som kommer hjälpa dig som företag att följa de nya direktiven kring dataskydd som kommer i vår.Vi börjar med att lansera två olika typer av opt-in i formulär samt anonymisering av data.

Äntligen lite nytt för admin

Administrationsdelen i Upsales har varit eftersatt en längre tid. Under vintern och våren kommer vi successivt fräscha upp användarupplevelsen och lägga till en del ny funktionalitet för admingränssnittet i Upsales.

5a81b4b0092f3_apple-admin-box-266x266-trans.png

Hitta företag i koncerner

Vi har nu vässat kopplingen till Bisnode ytterligare med möjlighet att se koncernstrukturer i Upsales.

Du ser tydligt hur företag är kopplade till varandra, vilka du redan har i Upsales och vilka du kan komplettera med.

5a81b4d65a7c0_add-company-anim-266x266.gif


New Features

 • Opt-in

Updates

 • Account Settings

 • Company group structure

Joel FeistJoel FeistFebruary 12th, 2018

Update: Upsales Release November 2017

Tilldelning av Leads

För många marknads- och säljchefer är tilldelningen av leads ett viktigt moment i samarbetet mellan funktionerna. Nu kommer en del uppdateringar kring denna funktionalitet för att förenkla och förbättra hanteringen.

När du än inne i Leads fliken, ser du idag en lista på de företag och kontakter som kan vara aktuella för tilldelning till säljare. Om ett företag redan är tilldelat till säljare så har det fältet tidigare visat ett fält som heter tilldelad användare. Många har uttryckt att detta varit förvirrande då fältet inte varit kopplat till en aktivitet. Nu är detta ombyggt.

Fältet tilldelad är nu kopplat till den användare som har en aktivitet på företaget, exempelvis ett telefonsamtal. Finns inget nästa steg, hämtas den senaste aktiviteten med datum när den förföll så att det blir tydligt för den som tilldelar leads att ett nästa steg i framtiden saknas.

Om ingen aktivitet finns visas knappen Tilldela. När du klickar på den kommer en dialogruta där du kan välja användare. Det som nu händer är att säljaren får en notis om att denne fått ett lead samt att en öppen aktivitet skapas. Du som tilldelar kan också lägga till en kort kommentar som följer med till säljaren som får leadet. Du kan också lägga till den du tilldelar till som kontoansvarig.

Om du ser att en aktivitet gått över tiden, eller att den som har aktiviteten inte längre är användare, kan du också tilldela leadet till en ny säljare eller påminna befintlig säljare om en försenad aktivitet.

Företagsprofilen med ljus och mörk logotyp

Nu släpper vi stöd för att kunna ladda upp två varianter av logotyp i företagsprofilen och i e-postmallar. Många jobbar mycket med e-post och nu kan både mörk och ljus logotyp sparas för att snabbt kunna byta när det behövs. Dessa laddas upp i företagsprofilen under inställningar eller i e-postmallarna.

Nya E-postmallar

Förutom uppdatering av logotyperna, släpper vi även en del nya e-postmallar. Nytt är bland annat att du kan slå på fullbredd, vilket innebär att e-postmeddelandet kan sträcka sig över hela e-postklientens fönster/sida. Du kan nu även lägga till innehåll där du vill ha det direkt i mallen via plus-tecknet.

Företagsdomän i formulär

Inom B2B kan det ofta upplevas som ett problem om många personer fyller i formulär och använder sig av sina privata Gmail eller Hotmail-adresser.

Nu lanserar vi möjligheten att begränsa e-postadresser genom att utesluta vissa domäner. Funktionen Kräv företagsdomän i formulär innebär exempelvis att du kan spärra Gmail-adresser eller domäner som tillhör konkurrenter. Om någon försöker fylla i formuläret med en blockad domän så kommer de att få ett felmeddelande med en uppmaning att använda sin företagsdomän för att få fortsätta.

Detta, i kombination med lösningen Föreslå företag i formulär, medför en skarpare validering och datakvalitet på inbound leads och andra konverteringar.

Snart kommer också en del kompletterande funktionalitet för GDPR.

Sälj TV

Vi har uppdaterat den populära funktionen Upsales TV där en animation eller video visas på tv-apparater på företaget vid exempelvis stängd affär.

I nya Upsales TV kan du lägga in en video för varje säljare. Du kan också begränsa visningen till att endast aktiveras för affärer över ett visst belopp

Nytt i denna release är också att det finns visualiseringar för marknadsfunktionerna, exempelvis om någon fyllt på ett formulär.

Idéportal

Vi får mycket bra feedback på plattformen, både gällande marknads- och säljfunktionalitet. När vi bygger vår roadmap för utveckling tas en stor del av de funktioner vi utvecklar från idéer och förslag från kunder.

Nu formaliserar vi detta med en idéportal. Här kan du som kund till Upsales föreslå förbättringar och nya funktioner och rösta på befintliga förslag. Du hittar idéportalen när du är inloggad i Upsales.


New Features

 • Företagsdomän i formulär

 • Idéportal

Updates

 • Tilldelning av Leads

 • Företagsprofilen med ljus och mörk logotyp

 • Nya E-postmallar

 • Sälj TV

This release brings several new features like Upsales Insights, a new email campaign overview, improved quick search and updated list views with new filters.

5937b4a76e5de_insights-macbook-float-1200.png

Upsales Insights - ask more questions

How much have we created in our pipeline the last three months? Is is better or worse than the previous quarter? What is our hit rate for new customer appointments? How´ s it developing over time? Get the answers in Upsales Insights, a new analytics tool from Upsales. Read more about Insights


5937b463c50f1_groupmail-email-580.png

Email campaigns - improved follow-up

Find out more about your sent email campaigns from now on. This update gives you more insights on what your recipeints actually did with your email, where they are located and who didn´ t get it.


5937b43d6b823_screen-shot-2017-06-07-at-100707.png

Smarter quick search

Ok, let´ s be frank, the previous version of the search didn´ t always show the results you wanted. This has changed. With the new update we hope you´ ll find what you are looking for faster, and with more information directly in the search results. Try it out!


5937b4ea5cef5_screen-shot-2017-06-07-at-100959.png

New filters and better list views

The list view and filter look you´ve previously seen in the Leads view has now been adapted to all your lists in Upsales. Besides the new look we´ ve added more filters and given you more list column types to choose from.


We hope you enjoy these new features. If you have any questions, please contact Upsales Support.
New Features

 • Upsales Insights

Updates

 • Improved e-mail campaign report

 • Improved filters

 • Improved Quick Search